Domy

Finanse DOMu » Budowanie domu » Remont dachu – formalności

Remont dachu – formalności

Remont dachu należy dobrze przemyśleć i zaplanować. Warto dowiedzieć się jak prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie remontowe. Ważna jest też konsultacja z rzeczoznawcą budowlanym i dopełnienie wszystkich formalności.

Oczywiście nie wszystkie remonty dachu wymagają załatwienia formalności w urzędzie. Jeśli zabieramy się za drobne prace konserwatorskie np. likwidacja niewielkich przecieków pokrycia dachu, wtedy wizyta w urzędzie jest niepotrzebna. Jednak gdy zaczynamy poważny remont, na początku musimy zadbać o uregulowanie kwestii formalnych.

Zagospodarowanie poddasza

Jeśli planowana jest adaptacja poddasza, jego nadbudowa lub przebudowa nie obędzie się bez uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast, gdy mamy  dom z poddaszem, lecz dotychczas poddasze było nieużytkowe a obecnie chcemy je zaadoptować również czeka nas wizyta w urzędzie. Remont poddasza wymaga, by we wniosku koniecznie zamieścić informację o planowanej zmianie sposobu użytkowania.

Przepisy są surowe i obowiązują wszystkie rodzaje budynków, nie tylko obiektów zabytkowych. Jeśli teren na którym stoi budynek nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy dodatkowo uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Pamiętajmy, że do prawa musimy się dostosować dla naszego własnego dobra. Warto zwrócić uwagę, aby poszczególne czynności były ze sobą skoordynowane, aby wyeliminować grożące niebezpieczeństwa.

Remont dachu - formalności

Jakie formalności trzeba załatwić?

Zanim zaczniemy remont prawo budowlane nakazuje, aby rzeczoznawca budowlany ocenił stan techniczny konstrukcji nośnej ściany.

W ciągu 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac remont dachu trzeba zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Podczas zgłaszania remontu należy podać nie tylko datę rozpoczęcia remontu oraz informacje jakiego typu prace zamierzamy wykonać, w jakim zakresie i jakimi metodami. Dostarczyć należy przedstawienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Należy uważać podczas wypełniania formularzy, ponieważ gdy popełnimy błąd lub nie wypełnimy całego w najgorszym przypadku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie ewentualnych braków.

Jeśli po 30 dniach od doręczenia formularza nie otrzymamy decyzji odmownej, oznacza to, że możemy rozpoczynać prace. Prace remontowe nie muszą być rozpoczęte dokładnie w terminie podanym w urzędzie ? możemy je zacząć później. Od terminu podanego w formularzu nie może jednak upłynąć więcej niż dwa lata.

Problemy podczas remontu dachu

Trzeba zacząć od pytania: Czy remontując dach potrzebuję pozwolenia na budowę? Tak, jeśli planowana jest przebudowa dachu bądź rezultat planowanych prac nie pozostaje w zgodzie z tym, co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie także konieczne w wypadku ?kontrowersyjnych? prac do których zaliczamy m.in . prace niekorzystnie wpływające na tereny sąsiednie (na przykład poprzez ich ograniczenie), czy na środowisko naturalne.

Jeśli nie dopełnimy wszystkich potrzebnych formalności, bądź zechcemy je ominąć podając jedynie termin rozpoczęcia prac, możemy się spodziewać sprzeciwu urzędu.

Obiekty zabytkowe a remont dachu

Gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, żadne prace nie mogą się rozpocząć bez uzyskania pozwolenia na budowę. W tym przypadku nie ma żadnych wyjątków. Wszelkie działania podejmowane podczas remontu bądź przed jego rozpoczęciem należy skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uwzględnić jego ewentualne uwagi.

Warto pamiętać, że przy remoncie zabytkowego budynku mogą pracować jedynie osoby wykwalifikowane w pracy i doświadczone w pracy na terenie obiektu zabytkowego. Ograniczenia dotyczą także kierownika budowy ? musi to być osoba posiadająca zarówno uprawnienia budowlane, jak i przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych.

Written by

Filed under: Budowanie domu · Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.