Domy

Finanse DOMu » Budowanie domu » Mała architektura ogrodowa

Mała architektura ogrodowa

Mała architektura to zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu. Warto wiedzieć co konkretnie wchodzi w jej skład i co mówi o niej prawo budowlane.

Ogrody można uatrakcyjniać dodatkowymi obiektami budowlanymi np. poprzez ciekawe formy architektoniczne grilla ogrodowego, ławeczek czy stołów. Dzięki takim działaniom nasz ogród może stać się bardziej ?przyjaznym? miejscem. Uatrakcyjnić przestrzeń wokół domu możemy poprzez wszelkiego rodzaju posągi, figurki czy piękne, duże lub mniejsze fontanny ogrodowe . Jeśli mamy dzieci mała architektura może uwzględnić plac zabaw czy piaskownicę w ogrodzie.

Czym jest mała architektura?

Nie należy małej architektury mylić z obiektami budowlanymi, gdyż prawo budowlane klarowanie je definiuje. Podaje to jednak w sposób przykładowy, w katalogu otwartym. Mała architektura to wszelkie obiekty kultu religijnego, takie jak kapliczki, przydrożne krzyże i figury, konstrukcje ogrodowe czy parkowe np. posągi, wodotryski czy fontanny oraz budowle służące rekreacji ? piaskownice, huśtawki, drabinki itp. Do małej architektury należą również obiekty służące do codziennego utrzymywania porządku ? śmietniki czy całe wiaty śmietnikowe.

Obiekty, które mają zostać wzniesione na posesji prywatnej nie trzeba nawet zgłaszać tego organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zaś samo ich postawienie jest proste. W miejscach publicznych, do których każdy ma dostęp, zanim zostanie obiekt postawiony musi zostać to zgłoszone właściwemu urzędowi.

Mała architektura ogrodowa

Co nie zalicza się do małej architektury?

Obiektami małej architektury nie są altanki oraz dodatkowe budynki gospodarcze, które często służą jako schowek. Garaż wolno stojący też nie wchodzi w skład projektu. Budynki gospodarcze, nawet o bardzo małej powierzchni użytkowej należy koniecznie zgłosić do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W zgłoszeniu jesteśmy zmuszeni podać rodzaj, zakres i sposób wykorzystania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeśli po 30 dniach od doręczenia formularza nie otrzymamy decyzji odmownej, oznacza to, że możemy rozpoczynać prace. Jeżeli na naszej działce stoi już altana drewniana, której budowa wymagała jedynie zgłoszenia, a my chcemy wybudować dodatkowo projekt budynku gospodarczego, to łączna powierzchnia nowego budynku i naszej altanki nie może być większa niż 50 m2. Jeżeli ją przekroczy trzeba będzie starć się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budynek gospodarczy, ani altanka, czy projekt garażu nie mogą być uznane za tymczasowe obiekty budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, chyba że w zgłoszeniu zaznaczymy termin, w którym obiekt budowlany usuniemy z działki.

Written by

Filed under: Budowanie domu · Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.