Domy

Finanse DOMu » Windykacja długów » Internetowa giełda długów – nowość na polskim rynku

Internetowa giełda długów – nowość na polskim rynku

Od momentu wprowadzenia zmian w polskim prawie, które umożliwiły przedsiębiorcom sprzedaż długów innych firm, poszukiwane jest narzędzie, usprawniające i automatyzujące cały proces. Krajowe Centrum Wierzytelności to platforma, która całkowicie spełnia oczekiwania przedsiębiorców chcących odzyskać swoje pieniądze i firm windykacyjnych, poszukujących nowych klientów.

Krajowe Centrum Wierzytelności to internetowa giełda długów działająca na rynku polskim. Dzięki niej przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania pieniędzy, które winni są ich dłużnicy. Proces ściągania czy sprzedaży długu jest prosty, bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

kcw3

Krajowe Centrum Wierzytelności umożliwia sprzedaż długów przez Internet.

Serwis Krajowego Centrum Wierzytelności skierowany jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

Wierzyciele

Pierwszą grupę stanowią wierzyciele czyli firmy bądź osoby prowadzące działalność gospodarczą, które przeprowadziły transakcję z nieuczciwym bądź nierzetelnym kontrahentem. Za wykonaną usługę bądź dostarczony towar nie otrzymały umówionego wynagrodzenia, co poparte jest wystawioną fakturą bądź sporządzoną umową.

Wierzyciele rejestrując się na platformie Krajowego Centrum Wierzytelności mają możliwość podania informacji o długu i dłużniku oraz wystawienia wierzytelności na aukcję, w czasie której mogą w prosty sposób odzyskać znaczną część długu. Aukcja kończy się w momencie akceptacji oferty przez wierzyciela dodającego dług do systemu lub po upływie określonego czasu.

Firmy windykacyjne

Kolejną grupą odbiorców są firmy windykacyjne, które skupiają wierzytelności innych firm. Rejestrując się na platformie mają wgląd do aktualnych aukcji, otrzymując informacje o długach, dłużnikach i minimalnych kwot, za jakie wierzyciele są skłonni sprzedać dług.

Platforma umożliwia bardzo szybkie i proste wyszukanie długu, zgodnie z podanymi kryteriami: dłużnik, wierzyciel, kwota długu lub lokalizacja. Windykator składa ofertę wierzycielowi i po jego akceptacji, odkupuje dług, stając się jego właścicielem.

Dłużnik

Istotną grupę odbiorców Krajowego Centrum Wierzytelności stanowią dłużnicy. Dodana przez wierzyciela informacja o długu nie jest od razu publikowana – poinformowany o zajściu dłużnik ma możliwość jako pierwszy odkupić swój dług. Dzięki temu uniknie sytuacji, gdy informacja o jego nierzetelności zostanie opublikowana w sieci narażając go na stratę dobrej opinii.

Jeżeli dłużnik nie zareaguje, jego dane zostaną opublikowane, a dług będzie możliwy do sprzedania firmie windykacyjnej.

Administrator

Prawidłowy obieg informacji na platformie Krajowego Centrum Wierzytelności nadzoruje administrator strony. Jego zadaniem jest przede wszystkim zweryfikowanie prawdziwości informacji o długu. W tym celu wierzyciel ma obowiązek załączyć faktury bądź umowy potwierdzające zaistnienie wierzytelności.

Administrator jest również jedyną stroną, poza wierzycielem, która w pierwszej kolejności zna treść informacji o długu. Informuje on o niej dłużnika, który ma prawo pierwokupu długu. Dopiero po braku reakcji z jego strony, administrator przekazuje informacje na giełdę wierzytelności, gdzie dług mogą odkupić firmy windykacyjne.

Co istotne, administrator nie uczestniczy w procesie sprzedaży wierzytelności. Pobiera jedynie prowizję za zrealizowane transakcję.

Krajowe Centrum Wierzytelności – sposób na odzyskanie długu

Krajowe Centrum Wierzytelności usprawnia proces ściągania długów od dłużnika bądź umożliwia ich sprzedaż w przypadku braku reakcji nierzetelnej firmy. To proste narzędzie okazuje się być niezbędnym dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których płynność finansowa jest często jedynym sposobem utrzymania się na rynku.

Ekspert KCW

Written by

Dla małych firm zapłata za usługę czy towar często jest ich „być albo nie być” na rynku. Krajowe Centrum Wierzytelności chroni przedsiębiorstwa przed nierzetelnymi firmami, które nie uregulowały swoich zobowiązań, narażając usługodawców na straty i brak płynności finansowej. Ekspert Krajowego Centrum Wierzytelności chętnie odpowie na pytania dotyczące możliwości odzyskania długu przez drobnych przedsiębiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą. Krajowe Centrum Wierzytelności to nowość na polskim rynku. Jest to platforma internetowa, na której firma czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła zamieścić informacje o długach innej firmy i sprzedać je za określoną kwotę. Proces ściągania czy sprzedaży długu jest prosty, bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

Filed under: Windykacja długów

Comments are closed.